0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Az egyesület adatai:

Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Célkitűzéseink:

1.§ (8) Feladatunknak tekintjük:
1) az épített és természeti értékek védelmét;
2) a tájhoz, a történelmi hagyományokhoz, településszerkezetéhez kapcsolódó fejlesztésben, szépítésben való közreműködést;
3) a helyi kultúra, a helyi hagyományok ápolását, felelevenítését és gyarapítását;
4) a tagság igényeihez igazodó klubélet megteremtését.
5) az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását,
6) a tájhoz, történelmi hagyományokhoz, kulturális örökséghez, turisztikai vonzerőhöz kapcsolódó nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységek folytatását.
7) a tájhoz, történelmi hagyományokhoz, kulturális örökséghez, idegenforgalmi vonzerőhöz kapcsolódó turisztikai értékek népszerűsítését, marketing tevékenységek végzését.

17. § A pártoló tagok szavazati joggal nem bírnak, tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésének, bizottságainak és tagozatainak ülésein, egyéb rendezvényein. Az Egyesület tagnyilvántartásában nem szerepelnek. Addig az évig lehet valakit az Egyesület pártoló tagjának tekinteni, ameddig annak működését pénzbeli hozzájárulásaival vagy munkájával segíti.